نام : James Edward Grant
تاریخ تولد : 1905-07-02
محل تولد : Chicago, Illinois, USA
امتیاز طرفداران : 1.3E-5
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
کوئرت اونز، مردی خطرناک با پرستاری پنلوپه وورث از مرگ نجات می یابد. او در نهایت با انتخاب دنیایی که در آن زندگی می کند و دنیای پنلوپه گرفتار می شود…