نام : Hugh Quarshie
تاریخ تولد : 1954-12-22
محل تولد : Accra - Ghana
امتیاز طرفداران : 0.005513
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
یک شرخر پس از اینکه دخترش موردِ حمله‌ی وحشیانه‌ای قرار می‌گیرد، کل روز را بدنبالِ انتقام در شهر لندن پَرسه می‌زند و......
فدراسیون تجاری، رفت وآمد به سیاره صلح جو نابو را به منظور حل یک کشمکش تجاری کهکشانی مسدود کرده‌است. صدراعظم والوروم، رئیس مجلس سنای جمهوری کهکشانی به طور محرمانه دو شوالیه جدای به نامهای کوای‌گان جین و شاگرد او اوبی‌وان کنوبی را برای دیدار با فدراسیون تجاری و حل بحران به آنجا می‌فرستد، غافل از اینکه فدراسیون تجاری با یک لرد سیت مرموز، دارت سیدیوس هم‌پیمان گشته که به آنها دستور داده است تا با ارتش عظیم درویدهایشان به نابو حمله کرده و دو شوالیه جدای را به قتل برسانند…
قرن شانزدهم، اسکاتلند. «کانر مک لود» پس از آن که از مرگ بر اثر زخم ها که ط ک جنگ برداشته نجات م ابد، به واسطه مرد مرموز به نام «رامرس» – که بش از دوست سال سن دارد – به جمع فناناپذران راه پدا م کند…