نام : Eshel Ben-Jacob
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 0.0468
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
در سطح ژنتیکی، انسانها از طریق DNA به معنای واقعی کلمه به بقیه جهان هستی متصل می شوند....